Historie

Ontstaan van de ronde van Nispen

 

In het voorjaar van 1974 is het idee ontstaan om een wielerronde te gaan organiseren in Nispen. In 1957 werd er al eenmalig een wielerronde verreden in Nispen, maar hier is verder niets over bekend en telt ook niet mee voor het jubileum. De plaatselijke harmonie St.Caecilia bestond 50 jaar en om wat geld in te zamelen om dat jubileum te vieren werden verschillende activiteiten ondernomen zoals rad van avontuur en de verkoop van vaantjes en bedrukte bierglazen.

Het sluitstuk van het feest was het organiseren van een wielerronde in het dorp Nispen. Omdat de kennis daarvoor niet aanwezig was bij de bestuursleden van de harmonie werd een samenwerkingsverband aangegaan met de  Wielervereniging Roosendaal.

Namens de WV Roosendaal waren Jos Aarts (voorzitter), Cor Hellemons (secretaris), Jan Verbocht (penningmeester) en Toon Groffen (materiaalman) de mensen met de nodige kennis en know-how om een wielerronde te organiseren. Buiten Jan Verbocht zijn de overige bestuursleden inmiddels overleden.

Namens de harmonie waren Pierre Verpalen, Jan Verhaard en Jac Roeken de aangewezen mensen om alle vergaderingen bij te wonen. Ook werden vanuit de Nispense gemeenschap nog enkele vrijwilligers aan de organisatie toegevoegd.

Tinus Bastiaanse, vader van wielrenner Ad Bastiaanse, Marijn Suykerbuyk en Piet de Regt waren aangetrokken om de wedstrijd goed te laten verlopen. Afspraak was, dat de wielertechnische zaken door WV Roosendaal werden geregeld en de bezetting van de posten bij de ingangen van het parcours werden door de harmonie geregeld. Er moesten natuurlijk ook hekken geplaatst worden, de kassa moest bemand zijn en nog vele andere klusjes moesten worden uitgevoerd. Zondag 18 augustus 1974 was de grote dag.

De eerste wedstrijd

Het parcours was in die beginjaren via de Hollansdiepstraat, de Nigtestraat en de Maststraat weer terug naar de Hollandsdiepstraat, waar de finishlijn was getrokken. Deze ronde had een lengte van 2700 meter en er werd gestart met drie verschillende categorieën, te weten nieuwelingen, junioren en amateurs.

Deze laatste categorie moesten 37 ronden afleggen. Bij de nieuwelingen en de junioren kwamen zo’n 60 renners aan de start , waarbij Jan Buijk uit Nispen natuurlijk de favoriet was bij de junioren. Bij de amateurs kwamen in deze eerste editie van deze Ronde van Nispen maar liefst 70 amateurs aan de start met daarbij ook de plaatselijke favoriet Ad Bastiaanse

De bloemen voor de winnaars werden overhandigd door miss Nispen 1974, Leny Raats. In de aankondiging voor deze wielerronde in het Brabants Nieuwsblad, werd geschreven dat de toeschouwers, die met de auto kwamen, deze konden parkeren bij het oude NSV terrein in de Past. Van Spaandonkstraat.

Er werden namelijk nogal wat betalende toeschouwers verwacht en dat bleek een goede inschatting want deze eerste wielerronde van Nispen trok maar liefst zo’n tweeduizend toeschouwers. Winnaar van deze ronde was bij de amateurs Ad van Elzakker uit Steenbergen. De Nispenaren Buijk en Bastiaanse kwamen in hun categorie niet in de uitslagen voor.

De kop was eraf en de animo bij de bestuursleden en de Nispense middenstand was zo groot dat het in de bedoeling lag om deze wielerronde elk jaar te gaan organiseren. In 1976 werden de junioren vervangen door de trimmers. In deze categorie namen een tiental Nispenaren de start samen met onder andere oud-beroepsrenner Piet van As uit Roosendaal.

 

Oprichting wielercomité

In 1980 werd het wielercomité Nispen opgericht. Het comité bestond uit de volgende personen: Merijn Dekkers (voorzitter), Jan van de Mast (secretaris), Toon Beks (penningmeester) en Jan Verbocht (wedstrijden aanvragen). Tinus Bastiaanse, Richard Konings, Cees Schraauwen en Wim Verhoeven waren de overige bestuursleden. Dit comité besloot meteen om de ronde te verplaatsen naar een nieuw parcours. De renners moesten door de dorpskern, waardoor het veel aantrekkelijker werd voor zowel toeschouwers als sponsors, ofwel de plaatselijke middenstand. Er werd door de politie officieel vergunning verleend aan John Mannien voor de verkoop van ijs en kregen Toine Suykerbuyk, Karel Uitdehaag en Johan van de Wegen toestemming om langs het parcours broodjes en frisdrank te verkopen. Omdat de Bergsebaan van De Lind tot de Nigtestraat gedeeltelijk open lag vanwege het aanleggen van nieuwe rioleringsbuizen werd toen gekozen om via de Flamingostraat weer op de Bergsebaan uit te komen. De finishlijn lag ter hoogte van de toenmalige Spar winkel. Er werd ook entree geheven om wat meer financiële armslag te verwerven.

Volwassenen betaalden ƒ 3,50 en kinderen en 65-plussers moesten één gulden neertellen. De overwinning ging naar Corné Heeren uit Sint Willebrord en plaatselijk favoriet Jan Buijk kwam als vijftiende over de meet. Ad Bastiaanse de tweede Nispenaar, die bij de amateurs was gestart moest opgeven.

Bij de nieuwelingen had de wedstrijd zelfs een internationaal tintje omdat er enkele Noren meededen. Het was zelfs een Noorse jongen die de hoofdprijs pakte. Na dit eerste jaar met trimmers wordt deze categorie in 1981 opgesplitst in twee groepen.

Ook werd de Flamingostraat uit de route geschrapt en dus werden alleen nog de Dorpsstraat, De Lind en de Bergsebaan aangedaan.

Kampioenschap van Nispen

De inwoners van Nispen reden apart met als inzet de titel van Kampioen van Nispen. De wisselbeker voor de winnaar werd geschonken door de gemeente Roosendaal en Nispen en had maar liefst ƒ 55 gekost. Voor het 1e kampioenschap van Nispen hadden zich maar liefst 30- deelnemers aangemeld.

Het talrijk opgekomen publiek zag Piet Goorden als eerste finishen vóór Jan Verbocht en Jan Poldermans. Uit handen van rondemiss Anita Schraauwen ontving Goorden de mooie wisselbeker. Latere profrenner Luc Suykerbuyk maakte tijdens deze wedstrijd zijn debuut als wielrenner en eindigde op een verdienstelijke vijfde plaats. In 1982 komen de junioren toch weer in de plaats van de trimmers, maar de wedstrijd om het kampioenschap van Nispen blijft op de affiche staan.

Bij de amateurs, met als winnaar de latere Tour de France renner, Gert-Jan Theunisse ontstond er na de aankomt wat tumult, omdat Theunisse van zijn lijn zou zijn afgeweken. De jury wilde echter van geen protest weten en Theunisse werd alsnog gehuldigd als winnaar.

Bij het Nispens kampioenschap ging de titel naar Cees de Rijk, die Jan Poldermans en Piet Goorden voor bleef. De enige dame in het gezelschap, Adrienne van de Broek, kon niet op tegen het mannelijk geweld en eindigde in de achterhoede.

Wim Verhoeven trad uit het bestuur. Op 5 december werd er ook een cyclo-cross georganiseerd in de bossen nabij de Bergsebaan en speelterrein De Wip. Omdat er op dezelfde dag een cross werd georganiseerd in Essen, waren er in de hoogste categorie, profs/amateurs, slechts 23 deelnemers.

Winnaar werd Johan van der Velde uit Rijsbergen, die eerder dat jaar nog als derde was geëindigd in de Tour de France. In 1984 was er een conflict met het wielercomité Zevenbergen.

Tijdens de kalendervergadering werd zowel Nispen als Zevenbergen op dezelfde dag op de kalender geplaatst. Er werd afgesproken dat Zevenbergen geen wedstrijd voor junioren en nieuwelingen zou organiseren, maar hield zich niet aan de afspraak en was zelfs nog één week eerder met hun advertentie in Wielersport, het bondsorgaan van de KNWU. Daarom waren er maar weinig deelnemers in Nispen.

Op 1 september 1984 werd er in het kader van het 60-jarig bestaan van harmonie St.Caecilia een ploegentijdrit georganiseerd. Alleen inwoners en oud-Nispenaren mochten deelnemen en de overwinning ging naar het team van Tivoli  Dat het wielercomité niet stil zat blijkt wel uit het feit dat er in 1985 voor de inwoners nog een ploegentijdrit en een wedstrijd voor trimmers werd georganiseerd.

Tinus Bastiaanse werd in het bestuur opgevolgd door zijn zoon Ad en ook Johan Aerts kwam het bestuur versterken. Een jaar later, 1986, werd er naast de jaarlijkse cyclo-cross ook een prestatieloop op het programma geplaatst. Door de hevige sneeuwval in december werd het meer ploeteren dan rijden en lopen.

Piet Gommeren trad toe tot het bestuur en in 1987 kwam ook Cees Verbraak een handje toesteken. In 1988 stond er weer een nieuwe Nispense belofte aan de start. Frank van Oers reed bij de nieuwelingen voor het eerst voor eigen publiek, terwijl bij de amateurs Hans Suykerbuyk de Nispense belangen behartigde.

Hans werd 11de en Frank vonden we niet meer terug in de uitslag terwijl in zijn categorie niemand minder dan Koos Moerenhout tweede werd. Koos zou later bij de profs nog tweemaal kampioen van Nederland worden. Jan Verbocht vond het na 8 jaar welletjes en trad terug als bestuurslid.

Ook in 1989 stond Frank van Oers weer aan de start in zijn eigen woonplaats, nu bij de junioren. Ook deze keer reed hij niet in de prijzen. Merijn Dekkers stopte als voorzitter en gaf de voorzittershamer over aan Richard Konings.

Ook dameswedstrijd

 

Ook de dames kwamen aan bod en wel in 1990 winnares werd de Roosendaalse Jolanda van Dongen-Cools, toen woonachtig in Sommelsdijk. Het wielercomité was dat jaar wel teleurgesteld door de geringe animo voor het Nispens kampioenschap, er werd zelfs overwogen om deze wedstrijd van de affiche te schrappen. Weer een mutatie in het bestuur alwaar Cees Schraauwen afscheid nam als bestuurder, maar nog allerlei hand- en spandiensten verrichtte. De ronde van Nispen van 1991 haalde vele kranten omdat tijdens de wedstrijd bij de amateurs Hans Bogers zijn ploegmaat René Westerbeek een vuistslag toediende, waardoor Westerbeek zich met een bebloed gelaat kwam melden bij de jurywagen. Bij de nieuwelingen meldden zich weer eens twee plaatselijke favorieten aan: Jurgen de Jong en Remco Smout. Jurgen werd meteen 18e in zijn eigen woonplaats.

De dameswedstrijd komt in 1992 weer te vervallen en mogen de B-amateurs hun kunsten vertonen. De wedstrijd bij de nieuwelingen, waar heel wielerminnend Nispen naar had uitgekeken, werd gewonnen door Jurgen de Jong, terwijl Remco Smout op de 6e plaats eindigde.

Dat Jurgen een topper in wording was bleek in de ronde van 1993 door weer als eerste te finishen, maar nu bij de junioren. Remco Smout werd dat jaar 2e bij de nieuwelingen. Zij mochten beiden hun prijzen en de daarbij horende kussen van rondemiss Claudia Gommeren in ontvangst nemen.

Datzelfde jaar werd in Nispen ook gestreden om alle KNWU districtstitels, behalve voor de profs. Het parcours was met de start finish aan de Essenseweg ter hoogte van het Zuivelhuis, dan richting de Belgisch grens, rechts de  Grensstraat in, dan de Hollandsdiepstraat, Maststraat de Nigtestraat, de Bergsebaan, Kerkplein, Essenseweg dus een beetje  internationaal. Dit is in goede samenwerking met het gemeente bestuur van Essen. Bij deze wedstrijd was Claudia Gommeren ook de rondemiss.

Het tweede lustrum werd in 1994 opgesierd met de 8e titel van Piet van Eekelen. Bij de junioren stonden twee plaatselijke vedetten aan de start, maar zowel Jurgen de Jong als Remco Smout kwamen in de uitslag voor.

Dat het met de sponsoring steeds beter gaat bleek uit het programmaboekje van 1995 dat maar liefst 63 pagina’s bevatte met grotendeels adverteerders uit de eigen regio. Zelfs een voorwoord van wethouder sportzaken, Leo de Jaeger, mocht niet ontbreken. Piet van Eekelen, inmiddels 52 jaar oud, pakte zijn 9e plaatselijke titel. Voor het eerst maakt Nispen ook deel uit van het Teletronika wielerklassement, waar ook de rondes van Schijf, Zundert, Achtmaal en Wernhout deel van uitmaakten. Christ Gommeren neemt het secretariaat over van Jan van de Mast, die maar liefst 15 jaar deze functie bekleedde. De vreugde van de overwinning van Nispenaar Jurgen de Jong bij de amateurs in 1996 was van korte duur voor het wielercomité. Zijn woorden : “Dit is machtig mooi, hier krijg ik kippenvel van“ waren nog amper koud of men kreeg bericht van het overlijden van oud-bestuuurslid Tinus Bastiaanse op 73-jarige leeftijd. Piet Gommeren nam afscheid als bestuurslid. Jurgen de Jong won de amateurronde van 1997 nadat hij eerst niet mocht meedoen.

Bondscoach. Herman Snoeyink zag liever dat hij de Eurode Omloop reed als voorbereiding op het EK in Oostenrijk. Toen hij toch toestemming kreeg had hij maar één ding voor ogen en dat was winnen voor eigen publiek. Het werd zijn tweede opeenvolgende zege in Nispen.

De pas 17-jarige Gerwin de Regt werd kampioen van Nispen. Piet van Eekelen pakte zijn tiende titel tijdens het plaatselijk kampioenschap in 1998. Dat jaar waren er ook geen wedstrijden meer voor junioren. Er kwam nieuw jong bloed in het bestuur in de persoon van Edgar van Meer en neemt het secretariaat over van Christ Gommeren, die na een korte periode als secretaris zijn functie ter beschikking stelde.

In december kwam het droevige bericht over het overlijden van de pas 47-jarige Ad Bastiaanse. Het bestuur besloot om voortaan aan de kampioen van Nispen de Ad Bastiaanse trofee te overhandigen. De eerste die deze bokaal in ontvangst mocht nemen was Jef Verduin die iedereen verraste in 1999.

Het was dat jaar tevens de 25e Ronde van Nispen Vanwege dit jubileum kreeg voorzitter Richard Konings een plaquette overhandigd door wethouder Leo de Jaeger De voorzitter zette het echtpaar Jeanne en Cees Schrauwen in de bloemetjes vanwege hun 25-jarige bijdrage aan de organisatie van dit wielerevenement.

Bij de amateurs Zorgde François Franse er voor dat Jurgen de Jong niet voor de derde keer de overwinning pakte. De Nispenaar moest deze keer genoegen nemen met de tweede plaats. Voor het eerst kwamen de dames aan de start en met veelvoudig Nederlands- en wereldkampioen Leontien Zijlaard-Van Moorsel kreeg Nispen hun gedroomde winnares.

In 2000 werd het kampioenschap van Nispen voor de 20e keer verreden en Piet van Eekelen pakte hierbij zijn elfde overwinningstrofee. Deze zege werd evenwel overschaduwd door een valpartij tijdens de eindsprint, waarbij drie renners tegen het asfalt smakten.

Jan Poldermans en Herman van Gastel moesten zelfs per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd voor onderzoek. Jan Poldermans was met een gebroken sleutelbeen het grootste slachtoffer. In 2001 zou niemand minder dan Michael Boogerd het startschot lossen, maar daags voordien belde hij af en dat was een grote teleurstelling voor het organiserend comité.

Jurgen de Jong, inmiddels woonachtig in Geldrop, werd zevende bij de amateurs. Enkele dagen na deze prestatie tekende hij een profcontract bij de Nederlandse AXA ploeg. 2002 werd het jaar van de internationale doorbraak in Nispen. Niemand minder dan Sean Sullivan uit het verre Australië werd winnaar. Gerwin de Regt werd achtste.

Johnny Hoogerland, vele jaren later beroemd geworden door zijn val in het prikkeldraad tijdens de Tour de France, won de editie van 2003 bij de amateurs, voor Gerwin de Regt. Bij de dames kwamen slechts 24 deelnemers aan de start, tot ongenoegen van voorzitter Richard Konings. “Dit is de derde, maar ook de laatste keer dat de dames mogen starten in Nispen “ was zijn reactie.

Maar ondanks deze uitlatingen van de voorzitter kwamen ze in 2004 weer gewoon aan de start, nu met een dertigtal deelneemsters. Bij de amateurs waren daarentegen maar liefst 116 vertrekkers, waaronder drie Belgen en één Zuidafrikaan. De overwinning ging naar Boudewijn de Graaf en Gerwin de Regt eindigde als 14e.

Het kampioenschap van Nispen werd voor de twaalfde keer een prooi voor de inmiddels 61-jarige Piet van Eekelen. Nispenaar William Dircken reed deze wedstrijd als voorbereiding op de loodzware mountainbiketocht door de Alpen (de TransAlp). In zes dagen moeten dan ruim 450 kilometer op onverharde wegen te worden afgelegd. Hij neemt hieraan deel om geld in te zamelen voor een goed doel.

De jubileumwedstrijd om het plaatselijk kampioenschap (25e keer) werd gewonnen door Edgar van Meer. Er waren maar liefst 34 deelnemers waarbij het kersverse bruidspaar John van Doormaal en zijn vrouw Linda, die in haar bruidsjurk meereed in de bakfiets, die ze als cadeau kregen bij hun bruiloft.

Wilfried Bastiaanse was de snelste bij de elite met Gerwin de Regt op de zesde plaats.

Onderscheidingen

Richard Konings en Toon Beks kregen tijdens de ronde van 2006 uit handen van districtsvoorzitter Rinus Everaers de jubileumvlag voor 25 jaar trouwe dienst. Nispenaar Gerwin de Regt vergrootte de feestvreugde door de wedstrijd bij de elite/beloften te winnen.

Serge Guns, dikwijls bij de eersten, won voor het eerst het kampioenschap van Nispen. Een jaar later kregen de beide comitéleden de gouden speld van de KNWU opgespeld. Johnny Hoogerland won voor de tweede keer en na diskwalificatie van Wilfried Bastiaanse werd Gerwin de Regt als tweede geklasseerd.

In de plaatselijke titelstrijd kwam er weer een nieuwe naam op de erelijst. Ditmaal was Edgar van Meer de beste. Cees Verbraak en Edgar van Meer stapten uit het bestuur dat voordien al was aangevuld met Mario Kemps. Ook Jan Poldermans en Kevin Verbocht kwamen het bestuur versterken.

Zowel in 2007 als 2008 stond de profronde van Etten-Leur samen met Nispen op de wielerkalender. Volgens voorzitter Richard Konings scheelt dat toch gauw een paar honderd bezoekers. Johnny Hoogerland kwam in 2008 voor de derde keer winnen in Nispen, Hij was in topvorm getuige de 13 overwinningen eerder in het seizoen. Gerwin de Regt werd eervol elfde.

En weer een nieuwe kampioen van Nispen in de persoon van William Dircken. Richard Konings en Toon Beks werden voor de wedstrijd in 2009 nog even geridderd door loco-burgemeester Driek van Griensven als leden in de orde van Oranje-Nassau. Een hoge en zeer verdiende onderscheiding voor de twee mannen die ruim 25 jaar zich hebben ingezet voor de Ronde van Nispen. De organisatie van een wielerronde werd steeds professioneler en het draaiboek steeds uitgebreider.

Om een greep te doen uit het draaiboek van 2010 komen daar de volgende acties in voor: Boekjes (700 stuks), brieven voor sponsoring (150), bedankbrieven (150), bewonersbrieven (600), dranghekken vastleggen, op VVV evenementenkalender plaatsen, vergunning aanvragen gemeente Roosendaal, parkeerverbod aanvragen en vergunning aanvragen provincie Noord-Brabant, voorrijwagens- en motoren regelen, hekken plaatsen etc. etc. Dit is slechts een miniem gedeelte van het 6 pagina’s tellende draaiboek.

Er mocht niets aan het toeval worden overgelaten. In 2010 was het al het 30 kampioenschap van Nispen. Dat dit een groot succes is blijkt wel uit de toename van deelnemers. Ook werd er al weken van te voren een clinic georganiseerd voor de jongere deelnemers en wel onder leiding van de ervaren Gerwin de Regt.

Serge Guns won voor de tweede opeenvolgende keer en mocht dus weer de Ad Bastiaanse trofee in ontvangst nemen. Kees de Jong kwam tijdens de wedstrijd ten val en moest met een fikse hoofdwond per ambulance worden afgevoerd. Gerwin de Regt moest bij de elite/beloften in de eindsprint zijn meerdere erkennen in Marco Kuivenhoven, maar was toch tevreden met zijn  tweede plaats.

Oud-kampioen van Nispen, William Dircken nam plaats in het bestuur In 2011 werd Gerwin de Regt negende bij de eliterenners en veroverde Piet van Eekelen op 68-jarige leeftijd zijn 13e titel en mocht zich weer een jaar lang kampioen van Nispen noemen.

In november kwam het droevige bericht van het overlijden van Jos Aarts, die in 1974 aan de wieg stond van de Ronde van Nispen. Twee bestuursleden gaven in 2012 te kennen hun bestuursfunctie op te geven. Toon Beks, man van het eerste uur, en Johan Aerts vinden het welletjes en vinden dat er vers bloed moet komen in het bestuur.

Het nieuwe bestuur zal er als volgt uit gaan zien: Richard Konings (voorzitter), William Dircken (secretaris), Peter Mouws (penningmeester), Kevin Verbocht (KNWU coördinator) en de leden Jan Poldermans, Marion Kemps, Joop van Pul en Marc Lodewijks.

Op 5 januari was inmiddels oud-voorzitter Merijn Dekkers op 61-jarige leeftijd overleden. De wedstrijd werd onder tropische omstandigheden (35 º) en de vele toeschouwers zagen de Amerikaan Soladay als eerste de finishlijn passeren. Bij het plaatselijk kampioenschap kwamen maar liefst 42 deelnemers aan de start met een leeftijdsverschil; tussen de oudste en de jongste van 52 jaar.

Voor Kees de Jong was het zelfs zijn 30e deelname en winnaar werd Peter van Gastel. In 2013 werd ook de Rabobank dikke banden race in het leven geroepen en in 2014 wordt daar ook nog de fun klasse van 13 t/m 15 jaar aan toegevoegd.

 

Huidige bestuur:

 

 

De huidige bestuurssamenstelling en contactgegevens vind u hier.
Interesse om het bestuur te versterken? Mail vrijblijvend naar secretariaat@rondevannispen.nl voor meer info.